Gezondheidsrisico’s door gedurdende de dag te zitten

31 mrt Gezondheidsrisico’s door gedurdende de dag te zitten

FullSizeRenderIn een gezonde leefstijl is zowel voeding als beweging belangrijk. Voor beweging hebben we in Nederland allerlei normen die aangeven hoeveel je zou moeten bewegen. Zo heb je de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm en de Combinorm. Maar wat nou als we ons aan die norm houden en de rest van de dag niks meer doen? Als we de rest van de dag alleen maar zitten en ons met de auto of het openbaar vervoer van de ene plek naar de andere plek laten brengen, bestaat onze leefstijl dan uit voldoende beweging?

Dat onvoldoende lichaamsbeweging een ongunstig effect heeft op onze gezondheid is bij veel mensen wel bekend. Maar wat veel mensen nog niet weten, is dat langdurig achtereen zitten ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, onafhankelijk van het feit of iemand voldoende sport of beweegt! Vooral ons werk, vroeger een bron van lichaamsbeweging, is een bron van bewegingsarmoede geworden.

We spreken van sedentair gedrag op het moment dat er activiteiten uitgevoerd worden die gekenmerkt worden door een laag energieverbruik in combinatie met een zittende of liggende houding (maar niet slapend). In Nederland zitten 3,4 miljoen werknemers meer dan 4 uur per dag op het werk! De TNO heeft onderzoek gedaan naar het zitgedrag van Nederlanders. En het blijkt dat in alle leeftijdsgroepen de ‘zittijd’ toeneemt. Op een gemiddelde dag zitten adolescenten zelfs meer dan ouderen (65+).

In Nederland is er nog geen norm voor het maximale aantal zituren per dag, behalve voor kinderen van 4- 11 jaar. Deze norm zegt dat het aantal uur op een dag computeren en/of tv kijken in de vrije tijd niet meer dan 2 mag zijn.

Wat is er nou zo gevaarlijk aan langdurig zitten? Langdurig zitten lijkt een risicofactor te zijn voor een verhoogde mortaliteit (sterftecijfer) en morbiditeit (ziektecijfer), onafhankelijk van de mate van lichamelijk activiteit. Zo verhoogt het bijvoorbeeld de kans op diabetes, gewichtstoename, een te hoog cholesterol, een hoge bloeddruk en depressie.

Het is dus belangrijk om het aantal zituren te beperken. En dit kan al door een paar kleine aanpassingen:

  • Beweeg eens tijdens het zitten: verschuif af en toe op je stoel en verander daarbij van houding. Alle kleine beetjes helpen!
  • Ga tijdens je pauze een stukje lopen;
  • Sta af en toe eens op van je stoel;
  • Kijk minder televisie.

Geschreven door: Evelien Roelofs, diëtist i.o.

Deel mijn blog op        

Geen reactie's

Geef een reactie